Klasyfikacja uczniów tuż, tuż…

Klasyfikacja uczniów tuż, tuż…

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Przed nami ostatni miesiąc nauki. Wielkimi krokami zbliżamy się końca roku szkolnego. Zanim to nastąpi czeka nas kolejne wyzwanie – klasyfikacja i promocja uczniów.

Każdy chciałby uzyskać jak najlepsze oceny końcoworoczne. Dlatego w najbliższym czasie trzeba dołożyć starań, aby uzupełnić braki, nadrobić zaległości czy poprawić stopnie. W dobrej sytuacji są uczniowie, którzy przez cały rok szkolny pracowali systematycznie. Na pewno trud zostanie doceniony przez nauczycieli, a efekty będą wszystkich cieszyć.

Nauczycieli proszę o wystawianie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeśli w czasie zdalnej nauki uczniowie mieli problemy, na przykład z dostępem do Internetu, komputera i nie przesyłali nauczycielom zadanych prac, będzie możliwość bezpośredniego kontaktu podczas konsultacji. Proszę umawiać się z nauczycielami przedmiotów na takie spotkania, a termin proszę uzgodnić z wychowawcą klasy.Uzyskane pozytywne i satysfakcjonujące oceny pozwolą uniknąć stresu dodatkowych egzaminów – klasyfikacyjnego czy poprawkowego.

Jednocześnie przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły ustala sposób i warunki przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianu (odrębnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich uczestników). Szczegóły warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu (…) znajdują się w dokumencie „Organizacja pracy SP nr 1 w Ropczycach na czas zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej” – pkt IV ppkt 66 – 80 (na stronie szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE).

                                                                              Bożena Rygiel – dyrektor szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę