Informacja

Informacja

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki informuję, że do dnia 22 maja 2020 roku rodzice czterech uczniów z klas 1-3 oraz dwójki dzieci z oddziału ”0”złożyli deklaracje uczęszczania do szkoły.

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju i konieczność zachowania reżimu sanitarnego szkoła nadal będzie zamykana. Dyżurująca przy wejściu osoba mierzyć będzie temperaturę wchodzącym oraz udzieli instruktażu BHP w czasie pandemii.

Mając świadomość zagrożenia epidemiologicznego, w razie zarażenia się na terenie szkoły nie będą wnoszone skargi i zażalenia do organu prowadzącego lub dyrektora szkoły. Ponadto posyłane dzieci do szkoły nie mogą być uczulone na środki dezynfekujące.

Jednocześnie informuję wszystkich rodziców, że realizacja podstawy programowej dla uczniów będzie odbywać się nadal w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach (szczegóły na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE-ORGANIZACJA PRACY).

Od 25 maja 2020 r. będzie możliwość skorzystania z biblioteki. Godziny dyżuru i inne szczegóły dotyczące zasad korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Od najbliższego poniedziałku rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 8. Wszelkie informacje dotyczące form i szczegółów ich organizacji otrzymają uczniowie od nauczycieli przedmiotów.

Bardzo proszę o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników szkoły winny być dla wszystkich najwyższym priorytetem.

Z poważaniem
Bożena Rygiel – dyrektor szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę