Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

W związku z możliwością zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym na terenie szkoły od dnia 25 maja br. – z zachowaniem reżimu sanitarnego, procedur organizacyjnych i związanych z działaniem na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 – ściśle określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, zbieramy informacje od rodziców o potrzebie opieki nad dziećmi.

W przypadku konieczności korzystania z takich zajęć proszę o kontakt telefoniczny pod nr 17 22 18 419 lub e-mail zsnr1sp@poczta.onet.pl, ewentualnie przekazać informację wychowawcy klasy.

Linki do formularzy poniżej:
Deklaracja uczęszczania – SP I-III,
Deklaracja uczęszczania – SP „0”
Zaświadczenie o zatrudnieniu,
Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły.

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas 8. Forma prowadzenia tych konsultacji do uzgodnienia nauczyciela z uczniami:
a) online,
b) telefonicznie,
c) mailowo,
d) na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W przypadku wyboru ostatniej formy należy wypełnić „Oświadczenie rodziców dziecka korzystającego z konsultacji i/lub biblioteki”.

Wypełnione dokumenty należy składać w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły.

Od 1 czerwca br. nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne będą gotowi na konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej. Forma prowadzenia tych konsultacji do uzgodnienia nauczyciela z uczniami, w młodszych klasach – także z rodzicami.

Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę