Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

W tym roku szkolnym do naszej świetlicy zawitał Koziołek Matołek. Jest on głównym bohaterem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź Ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”, w którym bierzemy udział.

Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Działania wychowawcze.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

We wrześniu dzieci wykonały pierwsze zadania projektu:

 • stworzyły kącik Koziołka Matołka,
 • zapoznały się z pisarzem Kornelem Makuszyńskim oraz rysownikiem Marianem Walentynowiczem,
 • wspólnie poznajemy przygody Koziołka Matołka.

W najbliższym czasie będziemy realizować kolejne zadania wynikające z harmonogramu projektu.

Galeria…

Alina Świętoń

Informacje – zmiany

Informacje – zmiany

Dzwonki

Kolejność lekcji Czas trwania lekcji Przerwa w minutach
1. 8.00 – 8.45 5
2. 8.50 – 9.35 5
3. 9.40 – 10.25 10
4. 10.35 – 11.20 5
5. 11.25 – 12.10 15
6. 12.25 – 13.10  15  
7. 13.25 – 14.10 5
8. 14.15 – 15.00 5

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY
zmiana od 17 września 2020 r.

7.30  i 7.35 – wyjazd z końcowych przystanków (2 autobusy  – jeden z osiedla Brzyzna, drugi Granice);

10.00 – wyjazd spod szkoły po uczniów z II zmiany (jeden autobus – kurs Granice – Brzyzna);

12.30, 13.30, 14.20, 15.15  – wyjazd spod szkoły„Z RADOSNEGO DZIECIŃSTWA W DOROSŁOŚĆ”

„Z RADOSNEGO DZIECIŃSTWA W DOROSŁOŚĆ”

To tytuł programu profilaktycznego, który będziemy realizować od września br. Cel główny to przeciwdziałanie podejmowaniu przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, m.in. zażywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów). 

W dniu 29 września 2020 roku odbędą się spotkania z trenerem Centrum Edukacji „Meritus”, który w poprzednich latach już gościł w naszej szkole (podczas zebrań ogólnych z rodzicami oraz na warsztatach z młodzieżą szkolną).

Tematy:

Dla uczniów klas 4 – 6 – ŻYJ ZDROWO, BEZ „WSPOMAGACZY”,

Dla uczniów klas 7 – 8 – WOLNI OD UZALEŻNIEŃ.

Wdrażamy program adaptacyjny – na początek klasy IV

Wdrażamy program adaptacyjny – na początek klasy IV

Mija pierwszy tydzień nauki w szkole. To najtrudniejszy czas – adaptacji do nowych obowiązków, rytmu dnia, sytuacji.

Jako gatunek ludzki mamy zdumiewające zdolności adaptacyjne. Dorośli potrzebują 2 – 3 tygodnie, by przyzwyczaić się do nowych warunków. Dzieciom musimy dać więcej czasu na „nauczenie się życia” w nowej rzeczywistości szkolnej. Szczególnie trudno jest uczniom I i IV klasy oraz dzieciom z „zerówki”. Miejmy to wszyscy na uwadze. Proszę o wyrozumiałość, spokój i wiele cierpliwości – do swoich dzieci, uczniów i dla siebie… Pośpiech i negatywne emocje są złym doradcą i nikomu nie służą. Wspierajmy się w tym trudnym czasie. Wspólnie damy radę rozwiązać każdy problem.

„Program adaptacyjny dla uczniów klas IV w SP nr 1 w Ropczycach”

Bożena Rygiel

„Nauka  jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.
Stefan Żeromski

Drodzy Uczniowie!

Z radością witamy wszystkich w naszej szkole. Pełni entuzjazmu, sił, nadziei i nowych celów jesteśmy gotowi podjąć wszelkie wyzwania.

Życzymy Wam nieustającego pragnienia wiedzy, głodu poznawania otaczających zjawisk i kultur, chęci zdobywania i doskonalenia umiejętności i kompetencji. W szkole pomożemy Wam zaspokoić te potrzeby. Rozwijajcie swoje zainteresowania i zdolności. Niech pozytywne nastawienie, wiara w siebie, sumienność i pracowitość pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów.

         Dyrekcja z Nauczycielami

Poniżej relacja fotograficzna z inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach połączona ze ślubowaniem i pasowaniem na ucznia – dzięki udostępnieniu przez Telewizję Miejską Ropczyce
(https://www.facebook.com/tvropczyce/?epa=SEARCH_BOX ).

Galeria…

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach organizuje od 2 września 2020 r. dowóz uczniów w następujących godzinach:

7.30  i 7.35 – wyjazd z końcowych przystanków (2 autobusy  – jeden z osiedla Brzyzna, drugi Granice);

10.00 – wyjazd spod szkoły po uczniów z II zmiany (jeden autobus – kurs Granice – Brzyzna);

12.35, 13.40, 14.30, 15.25  – wyjazd spod szkoły

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego autobus tylko o 11.30 wyjazd spod szkoły i po zakończeniu spotkania z wychowawcami odwóz ok. 12.40.

Organizacja dowozu uczniów do szkoły

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – najważniejsze zasady

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – najważniejsze zasady

W Szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS o konieczności dbania o higienę i bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz ich rodzin. W szczególności: o uczęszczaniu do szkoły tylko zdrowych dzieci, myciu rąk, dezynfekcji, zasadach noszenia maseczek, zachowaniu dystansu.

 1. Każda klasa uczy się w „swojej”, wyznaczonej sali (wyjątki: lekcje wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych w grupach), gdzie znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Na pierwszą zmianę przychodzą  „zerówka”, wszystkie pierwsze klasy – a, b, c, oraz 3a, 3b i starsi uczniowie – od 4 do 8 klasy.
 3. Na drugą zmianę przychodzą wszystkie klasy drugie i 3c. W klasach trzecich będzie zmiana po półroczu.
 4. Czas trwania kolejnych lekcji i przerw:
 5. Kolejność lekcji Czas trwania lekcji Przerwa w minutach
  1. 8.00 – 8.45 5
  2. 8.50 – 9.35 5
  3. 9.40 – 10.25 10
  4. 10.35 – 11.20 5
  5. 11.25 – 12.10 20
  6. 12.30 – 13.15 20
  7. 13.35 – 14.20 5
  8. 14.25 – 15.10 5
 6. Przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych, strefach wyznaczonych przy salach lub pod opieką nauczyciela (wychowawcy) na świeżym powietrzu.
 7. Z szatni korzystają uczniowie:
  • 1 boks – klasa 1a, 2 boks – klasa 1b, 3 boks – 1c, 4 boks – dzieci ze świetlicy i klasa 3b, 5 boks (przy wyjściu) – klasa 6b;
  • Szafki – klasa 4c, 5a, 5b, 6a, 6c, 6d, 7b, 7c, 8b, 8c.
  • Wieszaki na korytarzu –2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b.
  • Szatnia w hali sportowej – 7a, 8a.
  • „Zerówka” obok sali w budynku B, a klasa 3a i 3c – w szatni budynku B.
 8. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach, przerwach obiadowych (stały grafik) – informacje szczegółowe w zakładce OBIADY.
 9. Uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami wg grafiku z zachowaniem dystansu, o którym poinformują wychowawcy. Dezynfekują ręce.
 10. Rodzice nie wchodzą do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (np. odebranie chorego dziecka, sytuacje problemowe w okresie adaptacyjnym uczniów klas I i „zerówki”)mogą przebywać na terenie szkoły w wyznaczonej strefie wspólnej (korytarz parter, szatnia), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
 11. Sprawy szkolne załatwiane są przede wszystkim zdalnie przez sekretariat, kontakty z nauczycielami odbywają się drogą mailową lub telefonicznie.
 12. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu, w hali sportowej, na basenie (od połowy września).
 13. Biblioteka działa w zmienionym trybie. Regulamin na stronie internetowej szkoły.
 14. Zebrania (konsultacje) z rodzicami obywają się różnymi, dogodnymi środkami komunikacji (telefon, e-mail – e-dziennik, online G Meet,) oraz osobiście po umówieniu się – z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, wicedyrektorem, dyrektorem.
 15. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły będą konsultowane z Radą Rodziców (trójkami klasowymi) oraz Samorządem Uczniowskim. Zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym.

Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły w pierwszym tygodniu września. Regulaminy i procedury będą sprawdzane, konsultowane, oceniane i w miarę potrzeb modyfikowane. O każdej takiej zmianie będziemy Państwa informować.

Zwiększ czcionkę