Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie w dniach:
– 18.05.2021 r. o godz. 17.00 (wtorek) – klasy I i II i godz. 18.00 – klasy III i IV;
– 19.05.2021 r. o godz. 17.00 (środa) – klasy V i VI i o godz. 18.00 – klasy VII i VIII.

Forma spotkania– online, link dostępu z e-dziennika.

PROGRAM:
1. Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania – dyrektor szkoły.
2. Wystąpienia gości – p. inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach oraz edukatora Centrum Edukacji MERITUS.
Tematyka:
– „Działania profilaktyczne szansą na nadrobienie strat spowodowanych przez epidemię. Promowanie zdrowego stylu życia”.
„Wpływ pandemii i zdalnego nauczania na zdrowie dzieci. Formy pomocy i wsparcia”.
3. Spotkanie z wychowawcą klasy.

Bożena Rygiel

DZIEŃ FLAGI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

DZIEŃ FLAGI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Tradycyjnie z okazji Dnia Flagi w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość patriotyczna. Uczniowie recytowali wiersz o barwach narodowych oraz wspólnie z panią dyrektor Ewą Wośko utrwalili wiedzę o symbolach narodowych na podstawie utworu W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że przez flagi i symbole narodowe wykonane przez dzieci na zajęciach, manifestujemy swoją tożsamość narodową oraz przywiązanie do Ojczyzny. Do biblioteki przedszkolnej pani dyrektor przekazała piękne albumy z różnych dziedzin wiedzy.
Pani Edyta Jedynak, która wraz z wychowawcami realizuje przedsięwzięcia „W Krainie Sportu”, przygotowała dla uczniów ciekawe informacje i materiał multimedialny o tym, jak barwy narodowe są dla sportowców symbolem kraju, który reprezentują na różnych konkurencjach sportowych. Wszyscy wykonali prace plastyczne, kolorując piłki w barwach narodowych. Uroczystość zakończyliśmy życzeniami i prezentacją pomysłów na aktywne formy spędzania wolnego czasu podczas majówki.

Galeria…

MAJOWE ŚWIĘTA

MAJOWE ŚWIĘTA

Rokrocznie w maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej3 maja – Święto Konstytucji. Te wydarzenia dla nas Polaków mają ogromne znaczenie. Są również okazją do przekazania młodym pokoleniom wartości patriotycznych takich jak: miłość do ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych oraz pielęgnowanie tradycji.

W przeddzień rozpoczęcia weekendu majowego uczniowie klas drugich, w galowych strojach uczestniczyli w zajęciach. Zapoznali się z historią majowych świąt. Uroczyście odśpiewali hymn, a także inne pieśni patriotyczne. Rozwiązywali quizy, wykazując się dużą wiedzą na temat naszej ojczyzny.  

Galeria…

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Wracamy do nauki stacjonarnej

  • od 4 maja – nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych,
  • od 15 maja – tryb hybrydowy dla klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • od 29 maja – powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej!

To aktualna zapowiedź premiera rządu.

Wszyscy cieszymy się i już planujemy działania na najbliższe dni, tygodnie, miesiące…

Jesteśmy w trakcie opracowywania PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNEGO, dzięki któremu zapewnimy naszym wychowankom bezpieczny powrót do szkoły oraz damy wsparcie w działaniach edukacyjno-wychowawczych.

Mamy wspaniałe pomysły i zachęcamy też uczniów oraz rodziców do inicjatyw na temat przedsięwzięć w zakresie:

  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej czytaj dalej…

Bożena Rygiel

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice, zapraszamy serdecznie do obejrzenia i wysłuchania webinaru prowadzonego przez psychologów Uniwersytetu SWPS, na temat bieżących problemów  dzieci i młodzieży, związanych ze zdalnym nauczaniem.

Zaczerpniecie tam Państwo wiele różnorodnych informacji na temat bieżących problemów związanych z pandemią, kondycja psychiczną społeczeństwa oraz formach pomocy.

Karolina Sobusiak

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, którego głównym celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

To właśnie Ziemia w tym dniu była głównym tematem zajęć w klasie II d. Uczniowie obejrzeli filmiki edukacyjne.  Dowiedzieli się dlaczego, gdzie i kiedy narodziła się idea obchodów tego święta. Bardzo chętnie rozwiązywali łamigłówki i quizy utrwalające sposoby dbania o nasze środowisko. Napisali list do Ziemi z zapewnieniem dbania o nią, a także wykonali plakaty z tej okazji. Na zakończenie zajęć uczniowie zostali zachęceni do spaceru, celem dostrzegania piękna otaczającej nas przyrody.

Galeria…

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach od dnia 26 kwietnia 2021 r. w organizacji pracy szkoły wprowadza się następujące zamiany:

  1.  klasy 1 – 3 realizują kształcenie w systemie hybrydowym (w danym dniu 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) według ustalonego harmonogramu;
  2. w klasach 4 -8 kontynuuje się zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  3. dla uczniów realizujących w danym dniu zajęcia w szkole i uczęszczających na świetlicę organizuje się opiekę świetlicową;
  4. dowóz uczniów: wyjazd spod szkoły – 7:25; 9:55; 13:15; 15:10.

Od 26 kwietnia zaczynamy tydzień A.

Zwiększ czcionkę