Browsed by
Autor: Anna Gawlik

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Wakacje 2020 dobiegają końca. Jeszcze pewnie przez jakiś czas będziemy dzielić się wrażeniami z pobytu w górach, nad morzem, na obozach, koloniach czy wczasach. Będziemy wspominać czas relaksu…

Jednak coraz częściej i więcej myślami jesteśmy już w szkole. Zastanawiamy się, jaka czeka nas najbliższa przyszłość. Zadajemy sobie pytanie: Jaki będzie ten nowy rok szkolny? Co nowego przyniesie? Czy uda nam się zrealizować nasze plany, zamierzenia i cele?

Tak, nowy rok szkolny to czas nowych szans i możliwości. Dla wielu uczniów jest to kolejny rok edukacji. Oto najważniejsze informacje związane z początkiem roku szkolnego 2020/2021:

 1. W szkole spotykamy się we wtorek, 1 września – o wyznaczonej godzinie, odpowiednim wejściem (i tym samym wyjściem po spotkaniu), w przydzielonej sali  – według poniższego grafiku. Ta zmiana związana jest z nowymi zasadami „Bezpiecznej szkoły”.
 2. Należy w tym dniu mieć na sobie strój galowy, wziąć z domu plecak i reklamówkę, ponieważ uczniowie otrzymają podręczniki zakupione przez szkołę oraz odbiorą świadectwa.
 3. Potrzebny będzie notes i długopis, by zapisać ważne komunikaty, które przekażą Wychowawcy, m.in. na temat:
  1. a)bezpieczna droga do szkoły (pieszo, na rowerze, środkami komunikacji miejskiej lub autobusem szkolnym, prywatnym środkiem transportu);
   b)wejście do szkoły z zachowaniem dystansu między osobami – ok. 2 m,każda klasa wyznaczonym wejściem – 1 września wg grafiku, w kolejnych dniach roku szkolnego – zgodnie z informacją wychowawcy;
   c)szatnia – boks, szafka, wieszak (jedna z opcji),
   d)stołówka – odpłatne obiady (na zgłoszenie u Pani intendentki) – podczas długich przerw (dwie po 20 minut), wg grafiku,
   e)biblioteka szkolna,
   f)plan lekcji i przerwy międzylekcyjne,
   g)zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole – procedury i regulaminy, wyposażenie w środki higieny (maseczka, chusteczki higieniczne itp.), obowiązki ucznia, dyżurnego klasowego, samorządu klasowego, Samorządu Uczniowskiego.

Grafik

Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Wracamy do szkoły!

Wracamy do szkoły!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 1 września br. rozpoczynamy tradycyjną, stacjonarną naukę. Jedni z ulgą przyjęli tę informację, bo nie mogli już doczekać się powrotu do normalności.  Inni wyrażają swój niepokój, a nawet strach, bo wirus wcale nie odpuszcza…

Pamiętamy, że zdalna nauka prowadzona w polskich szkołach od marca br. była ogromnym obciążeniem dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Rzuceni z dnia na dzień w nową rzeczywistość skazani byliśmy na wiele niedogodności. Uczyliśmy się żyć w realiach dotąd niespotykanych. Trzeba było zmierzyć się z licznymi problemami – brakiem komputerów, dostępu do Internetu  i doświadczenia w zdalnej nauce i pracy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach jest przygotowana na wszystkie warianty. W ostatnim okresie zakupiliśmy dodatkowe komputery, projektory, ekrany, mamy nową pracownię komputerową z 26 stanowiskami, szybki Internet. Mamy salę przygotowaną na prowadzenie zdalnego nauczania dla tych, którzy będą musieli pozostać w domu. Nauczyciele przeszli szkolenia indywidualne, konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia lekcji zdalnych na platformie obowiązującej w szkole – Google  G Suite.

Aby zdalna nauka była efektywna muszą na nią przygotować się odpowiednio również rodzice i uczniowie.  Podstawa to narzędzia – komputer i dostęp do Internetu. Decydując się na zakup notebooka dla dziecka, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na procesor. Powinien on być co najmniej 4 rdzeniowy (Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3), żeby sprawnie radził sobie ze stawianymi przed nim zadaniami. Ważna jest także ilość pamięci operacyjnej, która ma duży wpływ na wydajność sprzętu, a przynajmniej 8 GB pozwoli na wykonywanie kilku rzeczy jednocześnie bez większych opóźnień.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego w szkole obowiązywać będą szczególne zasady funkcjonowania i organizacji pracy, postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednie procedury i regulaminy. Do szkoły będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą przekazywać dzieci dyżurującym pracownikom. W ważnych sprawach możliwy jest kontakt bezpośredni z dyrekcją szkoły, wychowawcą, nauczycielem, innymi pracownikami po wcześniejszym umówieniu spotkania. Należy wówczas przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe, zachować bezpieczny dystans.

Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. Zajęcia będą tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku czy placu zabaw dla różnych zespołów klasowych. Jednocześnie uczniowie rzadko będą zmieniać salę (wf, podział na grupy językowe lub informatyki). Zalecamy również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych i w szatniach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu.

Jeżeli w szkole pojawi się przypadek zakażonych koronawirusem ucznia lub pracownika, wtedy dla jednej klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły może zapaść decyzja o zdalnym nauczaniu. Nie decyduje o tym sam dyrektor szkoły. Zgodę wydaje organ prowadzący, czyli samorząd (u nas – Gmina Ropczyce) po zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego.

Szczegółowe komunikaty i procedury będą systematycznie umieszczane na stronie szkoły.

  Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo – Rodzice pierwszoklasistów i z oddziału przedszkolnego!

Szanowni Państwo – Rodzice pierwszoklasistów i z oddziału przedszkolnego!

Już niedługo Wasze pociechy przekroczą próg naszej szkoły. To ważny moment w ich życiu, jak również dla Państwa.

Na stronie internetowej szkoły będziemy systematycznie podawać informacje, które pomogą przygotować się do nowego roku szkolnego, a tak naprawdę – do nowego etapu życia Państwa dzieci – edukacji szkolnej.

Ważne informacje:

 • Listy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego są dostępne na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu.
 • Zebranie organizacyjne dla Rodziców Pierwszoklasistów i Przedszkolaków odbędzie się w piątek 28 sierpnia o godz. 17.00. na hali sportowej w naszej szkole (1 klasa) oraz w sali gimnastycznej w budynku B („zerówka”). Po części ogólnej rodzice pierwszoklasistów przejdą z wychowawczyniami do sal lekcyjnych w głównym budynku na II piętrze (sala nr 19 – klasa 1a, nr 22 – klasa 1b, nr 20 – klasa 1c) w celu odebrania podręczników i zeszytów ćwiczeń – z zachowaniem środków bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, dystans, maseczka).
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla najmłodszych – Pierwszaków i Przedszkolaków odbędzie się we wtorek – 1 września o godzinie 10.00. Klasy pierwsze -w hali sportowej przy szkole z podziałem na trzy grupy – w wyznaczonych sektorach. Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego w budynku B.
 • Na apelu odbędzie się pasowanie na uczniów. Po części oficjalnej dzieci przejdą na krótkie spotkanie z Wychowawczyniami: klasa 1a głównym wejściem z Panią Emilią Pawełek do sali nr 19, klasa 1b z Panią Aliną Feret wejściem od strony południowej do sali nr 22 oraz klasa 1c z Panią Joanną Sąsiadek wejściem z hali – do sali nr 20.
 • Każda z wychowawczyń przywita się z dziećmi i przekaże informacje związane z rozpoczęciem nauki w szkole. Po ok. 30 minutach dzieci zostaną odprowadzone do rodziców oczekujących przed szkołą.
 • Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do świetlicy na rok szkolny 2020/21 (zakładka „Organizacja roku szkolnego 2020/21”) oraz przesłanie drogą elektroniczną (zsnr1sp@poczta.onet.pl) lub do skrzynki podawczej przy wejściu do szkoły kart zgłoszenia, abyśmy mogli zapewnić bezpieczny pobyt dzieciom w świetlicy.
 • Rodzice przedszkolaków zakupią pakiet wydawnictwa WSiP „Planeta dzieci” – sprowadzony przez szkołę. Informacje na ten temat i inne szczegóły przekaże Pani wychowawczyni.

Serdecznie witamy wszystkie Dzieci w Jedynce.

Wszyscy dołóżmy starań, by Nasza Szkoła była Najlepsza, by każde dziecko czuło się w niej dobrze i bezpiecznie, a wszystkie sukcesy, choćby te najmniejsze, niech Dzieciom dają radość, a Rodzicom i Nauczycielom – zadowolenie i satysfakcję.

Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Stypendia

Stypendia

Informujemy, że w dniach od 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. w sekretariacie szkoły lub w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach w pokoju nr 118 należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłku szkolnego) na rok szkolny 2020/2021. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przyznania takiej pomocy, które znajdują się w poniższym załączniku.

Załącznik

Przypominamy naszym absolwentom

Przypominamy naszym absolwentom

 1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
  1. a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
   ALBO
   b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
 3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

Miło nam poinformować, ze nasza szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.
Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 była Aneta Konefał, Grupa MAC Edukacja oraz wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka.
W tym roku szkolnym udało nam się zrealizować 7 modułów, które pozwoliły na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli:
1) Czytające przedszkolaki;
2) Misiowy wolontariat;
3) Dzień Pluszowego Misia;
4) Mały Miś i prawa dziecka;
5) Bezpieczni z Małym Misiem;
6) Zmisiowany dzień matematyki;
7) Mali przedsiębiorcy.
Realizacja projektu posłużyła rozwijaniu u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności a przede wszystkim rozbudziła w nich miłość do książek i literatury. Czytelnicze spotkania wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów, a Misiowe zadania stwarzały sytuacje do zabaw ruchowych, muzycznych, a także plastycznych, których efektem jest uzyskany certyfikat udziału w międzynarodowym konkursie plastyczno- literackim ,,Ten dywan ma moc”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji, Rodziców a także naszych Gości, którzy brali czynny udział w projekcie.

Szkolny koordynator projektu
Joanna Sąsiadek

INFORMACJA

INFORMACJA

W porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły ogłasza się przerwę wakacyjną w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach ze względu na planowane remonty.

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w roku szkolnym 2019/2020 po wielomiesięcznych staraniach zdobyła CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW
Otrzymany certyfikat jest zarówno nagrodą, jak i najwyższym odznaczeniem przyznawanym placówkom aktywnie wspierającym czytelnictwo.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak prestiżowego tytułu serdecznie dziękujemy: uczniom, dyrekcji szkoły, nauczycielom języka polskiego, wychowawcom klas i rodzicom.
Zaszczytne wyróżnienie jest dla nas wszystkich nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju zainteresowań czytelniczych.


Szkolni koordynatorzy akcji
I. Stępak, M. Ślusarczyk

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Życzymy spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, żywiąc nadzieję, że zbliżające się wakacje pozwolą na odpoczynek od codziennych obowiązków i przyniosą ze sobą tak potrzebną stabilizację i nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy w murach naszej szkoły w warunkach tradycyjnego modelu nauczania.

Zdrowych i spokojnych wakacji!

Z wyrazami szacunku i sympatii
Dyrekcja Szkoły

Strach ma wielkie oczy

Strach ma wielkie oczy

Uczniowie klasy 1c wspólnie z rodzicami w czasie zdalnych zajęć oswajali lęki.  Rodzice wcześniej wyrazili potrzebę takich zajęć w związku z epidemią koronawirusa, poznali źródła lęku u dzieci i sposoby łagodzenia tych stanów oraz sposobów przezwyciężania ich u dzieci.
Każda praca została omówiona z dzieckiem i rodzicem.
Zajęcia były bardzo efektywne, a prace dzieci do obejrzenia w galerii.

Galeria…

                                                                      Maria Sąsiadek

Zwiększ czcionkę