Browsed by
Autor: Anna Gawlik

W poszukiwaniu wiosny

W poszukiwaniu wiosny

Korzystając z przerwy świątecznej uczniowie klasy 2a  dużo spacerowali  i szukali oznak wytęsknionej wiosny. Okazało się, że jest ona tuż, tuż. Udało im się stworzyć bardzo ciekawy fotoreportaż.

Galeria…

W Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się w marcu dwuetapowy „Powiatowy Turniej Wiedzy Chemicznej” pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Emilia Bochenek z klasy VII b zajęła I miejsce

Oliwia Doroba z klasy VIII a uzyskała wyróżnienie

GRATULUJEMY!

W konkursie wzięło udział 89 osób z klas 7-8 z naszego powiatu w tym 18 osób z naszej szkoły.

W ramach przedświątecznych przygotowań oraz kultywowania tradycji wielkanocnych chętni uczniowie z klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi oraz pobudzenie aktywności twórczej.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że spośród 339 prac ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Ropczyce, w kategorii wiekowej dzieci z klas I-IIII miejsce zajęła Aleksandra Trojan kl. 3a
Wyróżnienia otrzymały:
Wiktoria Znamirowska kl. 2d
oraz Gabriela Chodara kl. 2d

Składamy serdeczne gratulacje, a także podziękowania za udział w konkursie plastycznym oraz życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie: Alina Świętoń
Aneta Basara

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w szkole podstawowej i oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego zajęcia stacjonarne będą zawieszone w całości i realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sytuacji rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – jak również dla uczniów niepełnosprawnych dyrektor organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze – na wniosek rodziców. Rodzice, którzy złożyli wnioski, a nie są zatrudnieni w w/w służbach zobowiązani są zapewnić dzieciom opiekę i warunki kształcenia na odległość.

KOLEŻANKI I KOLEDZY !

KOLEŻANKI I KOLEDZY !

Dnia siedemnastego marca 2021 roku przewodniczący naszej szkoły, w imieniu całej społeczności szkolnej, zwrócił się z prośbą do Dyrekcji o wyrażenie zgody na możliwość przeprowadzenia akcji pt.”Tydzień bez zadań domowych” w terminie 24 – 31.03.2021 rok.

 Pani Dyrektor Bożena Rygiel odpowiada…W imieniu całej społeczności szkolnej za zrozumienie, życzenia przedświąteczne

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonował oddział przedszkolny. Dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19 zorganizujemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne w sali świetlicy. 

Przypomina się, że w dniach 22 i 23 marca br. uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wg wcześniejszych ustaleń.

Wniosek o uczęszczanie dziecka do świetlicy w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych i realizacji kształcenia na odległość

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego 2021 r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Celem wydarzenia było przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabrało w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

Z okazji obchodów DBI w naszej szkole został zorganizowany konkurs.

Szczególne gratulacje kierujemy do uczniów, którzy wykazali się szczególną wiedzą, kreatywnością i  pomysłowością przy tworzeniu swojej pracy. Dla nich do odbioru (od 25 marca w Sali nr 4) będą pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody.

Wyróżnione osoby to:

I miejsce: Wiktoria Cetnar – 4a
II miejsce: Kacper Marć – 6b, Aleksandra Traciak – 4c
III miejsca: Dominika i Magdalena Motyka – 5a,Kinga Kosydar – 4c

Wyróżnienie: Antonina Rojek – 5b, Marika Marć – 4c, Antoni Magdoń – 4a.

Klasy kl. 1-3
I miejsce – Julia Owczarek – 2d
II miejsce – Filip Sąsiadek – 2d
III miejsce – Antonina Czochara -2d
Wyróżnienie: Weronika Siuta – 2a, Filip Kozak – 2a, Irmina Ďurovská – 2d
Dyplomy klas 1-3 będą do odebrania u wychowawców.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i serdecznie Gratulujemy!

Galeria…

Nauczyciele informatyki

Zwiększ czcionkę