Browsed by
Autor: Anna Gawlik

Zmiany w dowożeniu uczniów!

Zmiany w dowożeniu uczniów!

Od 28.10.2020 r. nastąpi zmiana kursu autobusów na osiedle Brzyzna, Granice oraz Poręby Chechelskie ze względu na nieliczną grupę dzieci korzystających z dowozu.

Wyjazd spod szkoły o godzinach: 725, 950, 1330, 1515.

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

  1. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.
  2. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
  3. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII nie przychodzą do szkoły. Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem za pomocą narzędzia Google dla szkoły do nauczania online – Classroom i Meet.
  4. Należy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły – sp1ropczyce.pl
  5. Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zobowiązuję się zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
  6. Proszę informować nauczycieli, wychowawców, pedagoga, dyrekcję szkoły o utrudnieniach, które ewentualnie pojawią się w nowej sytuacji. Będziemy pomagać, wspierać i rozwiązywać problemy.
  7. Oddział przedszkolny, klasy I- III i świetlica będą funkcjonowały bez zmian.

      Bożena Rygiel

Podstawa prawna:
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 23 października 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870).

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

„Nasi nauczyciele, gdy byli dziećmi…”

W dniach od 12 do 16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole nietypowy konkurs pt. „ Nasi nauczyciele, gdy byli dziećmi…”
17 nauczycieli  przyniosło swoje zdjęcia z dzieciństwa, które zostały zaprezentowane na wystawie. Uczniowie mieli tydzień na rozpoznanie, kto kryje się na nich. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród uczniów, ale też pracowników szkoły i samych nauczycieli, którzy również oglądali fotografie swoich kolegów próbując zgadnąć kogo przedstawiają. Jednak udział w konkursie mogli wziąć jedynie uczniowie naszej szkoły.  W konkursie najlepiej poradziły sobie uczennice klasy 6d typując 16 poprawnych odpowiedzi. Są to Anna Jachymczyk, Karolina Feret i Julita Ligęzka. Dziękujemy wszystkim uczniom za dobrą zabawę podczas konkursu, a nauczycielom za udostępnienie prywatnych fotografii!

Jesienny Rajd Pieszy w ramach obchodów 50-lecia Oddziału PTTK Ropczyce

Jesienny Rajd Pieszy w ramach obchodów 50-lecia Oddziału PTTK Ropczyce

Ach cóż to był za dzień! 3 października po raz XVII odbył się Jesienny Rajd Pieszy, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach.

W tym roku pobiliśmy rekord! Na szlak wyruszyło 126 osób, w tym opiekunowie: Małgorzata Sąsiadek, Aneta Basara, Jolanta Kłósek, Ewelina Roman, Edyta Jedynak, Alicja Ziobro, Magdalena Kozek, Karolina Sobusiak i Alina Świętoń.

Rajd Szkolnego Klubu PTTK odbył się w ramach programu profilaktyki uzależnień. Nasze systematyczne działania nie odbijają się bez echa, lecz przynoszą efekty. Spora grupa uczniów umie dokonywać słusznych wyborów. Wolą spędzić sobotę na świeżym powietrzu, w gronie kolegów z klasy, pokonując swoje zmęczenie oraz ból nóg, niż przed komputerem. Ogromnie nas to cieszy.

W tym roku byli z nami uczniowie od klasy 0 do VIII. Wydawać by się mogło, że dla młodszych dzieci ten pagórkowaty odcinek może być za trudny – w końcu to Próg Karpat. Nic bardziej mylnego. Nasz najmłodszy uczestnik, Florian, w tym roku szkolnym dopiero rozpoczął swoją przygodę z nauką w oddziale przedszkolnym. Pokonał pieszo całą trasę, która miała blisko 18 km. Drugi zerówkowicz, Adam, dołączył do nas w połowie odcinka.

Gratulujemy chłopcom hartu ducha, wytrwałości oraz niegasnącego optymizmu.

Wyrazy uznania należą się także uczniom klas drugich: głównie 2 b i 2 d, którzy stanowili bardzo liczną grupę. Było ich aż 32. Dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie i współpracę.

Ponieważ tego roku obowiązywały nas specjalne zasady bezpieczeństwa, związane z COVID-19, uczniowie wędrowali podzieleni na oddziały klasowe lub w gronie rodzeństwa.

Podczas rajdu po drodze mijaliśmy cmentarz dla małych zwierząt, Krzyż III Tysiąclecia, który znajduje się na wzniesieniu 341 m n.p.m., podziwialiśmy panoramę okolicy, a także dostrzegaliśmy zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią.

Podczas przerw na odpoczynek uczniowie mogli uczestniczyć w konkursach. Tym razem były organizowane osobno dla każdej z klas. Były to m.in. zadania sprawnościowe, na spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz logiczne myślenie (rozpoznawanie roślin, odszyfrowanie haseł, wykreślanki itp.).

Na polu biwakowym w Gnojnicy – Lipnicy na zmęczonych i głodnych wędrowców czekały pyszne kiełbaski usmażone przez pp. Bokotów oraz p. Sąsiadka, którzy zachowując wszelkie środki ostrożności, rozdawali żywność wytrwałym piechurom. Kiełbaski oraz pieczywo zostały zakupione ze środków otrzymanych z Oddziału PTTK Ropczyce, który obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia.

Po posiłku i odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną, w czasie której tu i ówdzie można było słyszeć rozmowy uczniów umawiających się na wspólne wędrowanie za rok. Więc nie mamy wyjścia… Już dziś zapraszamy na XVIII Jesienny Rajd Pieszy w przyszłym roku szkolnym.

Galeria…

Alina Świętoń

Nie będzie zajęć na basenie

Nie będzie zajęć na basenie

W związku z tym, że rząd wprowadził kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa od 17 października nastąpi zamknięcie basenów i nie będzie możliwości prowadzenia nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego – do odwołania.

Konkurs

Konkurs

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt  zorganizował  konkurs plastyczny dla uczniów klas od „0” do IV pt. „Mój czworonożny przyjaciel”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i wykonanie pięknych prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałami.

W dniu 14 października 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Po burzliwej dyskusji komisja w składzie: wicedyrektor Ewa Wośko, Izabela Kasprzak, Edyta Jedynak i Anna Ochał  nagrodziła i wyróżniła następujących prace uczestników:

I miejsce:       Miłosz Bieszczad kl. 1b

II miejsce:     Anna Mosior 1c
                        Wojciech Marć 1c

III miejsce:    Emilia Pleban 1a
                       Filip Sąsiadek 2d

Wyróżnienia: Jawor Lena1c
                       Cetnar Wiktoria 4a
                       Cebulska Amelia 2c
                      Chodak Antonina 3b
                       Kaczkowski Oskar 1a
                       Szewc Aleksandra 3b
                       Szewc Maja 1c

Wyróżnione prace zostaną wystawione w galerii szkolnej, natomiast wszystkie pozostałe zamieszczano w internetowej galerii.  Nagrody i dyplomy będą wręczone w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do codziennej troski o dobro bezbronnych zwierząt.

Galeria…

Opiekunowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt

INFORMACJA

INFORMACJA

Od 19 października br. (od poniedziałku) planujemy zorganizować pierwszy wyjazd na ropczycki basen w ramach lekcji wychowania fizycznego – klasy IV i V.

Prosimy uczniów, by odpowiednio się przygotować i stosować do obowiązujących procedur BHP. Nauczyciele sprawujący opiekę będą egzekwować zasady obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej (maseczki, odpowiednia ilość osób w autobusie), jak również na pływalni, w szatni i przestrzeni wspólnej.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet, a właściwe zachowanie jest wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności i empatii.

PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

Informujemy, że procedury określone przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wychodzą naprzeciw uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto skorzystać z uprawnień należących się uczniom z problemami zdrowotnymi i innymi trudnościami. 

Prosimy rodziców o dostarczenie do szkoły (do 15 października br.) zaświadczeń lekarskich lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie których dostosujemy uczniom warunki przeprowadzania egzaminu (np. wydłużenie czasu pracy, większa czcionka testu, praca z komputerem).

Link do komunikatu dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdających – poniżej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W naszej szkole środa 14 października br. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Planujemy zorganizować  zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla dzieci, którym rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki. Proszę rodziców o zgłoszenie potrzeby opieki – wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy.

Światowy dzień zwierząt

Światowy dzień zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas od „0” do IV pt. „Mój czworonożny przyjaciel”. Termin składania podpisanych prac do 12 października 2020 r. w sali numer 10.

Organizatorzy: Edyta Jedynak,
Izabela Kasprzak,
Anna Ochał.

Zwiększ czcionkę