Browsed by
Autor: Anna Gawlik

Przypominamy naszym absolwentom

Przypominamy naszym absolwentom

 1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
  1. a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
   ALBO
   b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
 3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

Miło nam poinformować, ze nasza szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.
Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 była Aneta Konefał, Grupa MAC Edukacja oraz wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka.
W tym roku szkolnym udało nam się zrealizować 7 modułów, które pozwoliły na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli:
1) Czytające przedszkolaki;
2) Misiowy wolontariat;
3) Dzień Pluszowego Misia;
4) Mały Miś i prawa dziecka;
5) Bezpieczni z Małym Misiem;
6) Zmisiowany dzień matematyki;
7) Mali przedsiębiorcy.
Realizacja projektu posłużyła rozwijaniu u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności a przede wszystkim rozbudziła w nich miłość do książek i literatury. Czytelnicze spotkania wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów, a Misiowe zadania stwarzały sytuacje do zabaw ruchowych, muzycznych, a także plastycznych, których efektem jest uzyskany certyfikat udziału w międzynarodowym konkursie plastyczno- literackim ,,Ten dywan ma moc”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji, Rodziców a także naszych Gości, którzy brali czynny udział w projekcie.

Szkolny koordynator projektu
Joanna Sąsiadek

INFORMACJA

INFORMACJA

W porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły ogłasza się przerwę wakacyjną w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach ze względu na planowane remonty.

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w roku szkolnym 2019/2020 po wielomiesięcznych staraniach zdobyła CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW
Otrzymany certyfikat jest zarówno nagrodą, jak i najwyższym odznaczeniem przyznawanym placówkom aktywnie wspierającym czytelnictwo.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak prestiżowego tytułu serdecznie dziękujemy: uczniom, dyrekcji szkoły, nauczycielom języka polskiego, wychowawcom klas i rodzicom.
Zaszczytne wyróżnienie jest dla nas wszystkich nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju zainteresowań czytelniczych.


Szkolni koordynatorzy akcji
I. Stępak, M. Ślusarczyk

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Życzymy spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, żywiąc nadzieję, że zbliżające się wakacje pozwolą na odpoczynek od codziennych obowiązków i przyniosą ze sobą tak potrzebną stabilizację i nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy w murach naszej szkoły w warunkach tradycyjnego modelu nauczania.

Zdrowych i spokojnych wakacji!

Z wyrazami szacunku i sympatii
Dyrekcja Szkoły

Strach ma wielkie oczy

Strach ma wielkie oczy

Uczniowie klasy 1c wspólnie z rodzicami w czasie zdalnych zajęć oswajali lęki.  Rodzice wcześniej wyrazili potrzebę takich zajęć w związku z epidemią koronawirusa, poznali źródła lęku u dzieci i sposoby łagodzenia tych stanów oraz sposobów przezwyciężania ich u dzieci.
Każda praca została omówiona z dzieckiem i rodzicem.
Zajęcia były bardzo efektywne, a prace dzieci do obejrzenia w galerii.

Galeria…

                                                                      Maria Sąsiadek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, tj. 26 czerwca br. klasy I, II, IV, V, VI, VII oraz oddział przedszkolny spotkają się online z wychowawcami na G Meet.

Świadectwa w tym dniu odbiorą w trzech turach tylko uczniowie kończący szkołę –klasy: 8a – o godz. 9.00, 8b – o godz. 10.00, 8c – o godz. 11.00 oraz klasy trzecie, kończące I etap edukacyjny: 3a –  o godz.17.00, 3b – o godz. 14.30, 3c – o godz. 16.00.

Miejsce rozdania świadectw do uzgodnienia wychowawcy z rodzicami – hala sportowa, szkolne boisko lub budynek B.

Pozostałym klasom świadectwa wydane zostaną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub w razie konieczności – podczas wakacji (termin do uzgodnienia z sekretariatem szkoły pod nr tel. 17 221 84 19).

Przypominamy, że na terenie szkoły wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Pamiętać należy o zachowaniu dystansu  2 m oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

#GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

#GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Ropczycach za nominację.

Oczywiście wyzwanie przyjmujemy i nominujemy:
– Akrobatyka Ropczyce
– Akademia Tenisa Stołowego BINGO
– Rada Rodziców SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.

Przypominamy, że nominowani mają za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać filmik, a następnie umieścić go na swojej stronie w ciągu 48 godzin.

 • Osoby, które wykonają zadanie, wpłacają minimum 5 zł.
 • Osoby, które zadania nie wykonają – minimum 10 zł.


Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/gaszynchallengedaria

Serdeczne pozdrawiamy maleńką Darię, dla której realizujemy to wyzwanie i życzymy dużo zdrowia.

Film

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Z radością informujemy, że nasi uczniowie doskonale spisali się w etapie finałowym „Wielkiej Ligi Czytelników” .
To wyjątkowa grupa czytelników, która perfekcyjnie opanowała znajomość treści książek konkursowych i uzyskała następujące tytuły:
Mistrza Powiatu:
Nikola Sypień (5C)
Bartłomiej Zgardziński (3B)
Klaudia Saletnik (5C)

I Wicemistrza Powiatu:
Julia Gawor (6A)
Dominika Rymut (3A)

II Wicemistrza Powiatu:
Szymon Koziński (3B)

Gratulujemy wysokich osiągnięć wynikających z miłości do książek i życzymy kolejnych sukcesów.

Irena Stępak

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki ochronnej, zachowania bezpiecznego odstępu w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej (co najmniej 1,5 m) oraz konieczności dezynfekowania rąk po wejściu do szkoły. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Egzamin z języka polskiego i matematyki będzie odbywał się w hali sportowej oraz sali 33. Uczniowie  wchodzą do wyznaczonego miejsca według ustalonego harmonogramu:

 1. Wejście główne do budynku szkoły – uczniowie o kodach: A06, A11, A12, A18, B02, B04, B07, B16, B17, B19.
 2. Wejście główne do hali sportowej – uczniowie klasy 8a – A01 – A05, A07 – A10, A13 – A17, A19 – A21.
 3. Wejście do hali sportowej od strony boiska asfaltowego – B01, B03, B05 – B06, B08 – B15, B18, C01 – C04.
 4. Wejście do hali sportowej od strony osiedla – C05 – C20.

Egzamin z języka angielskiego będzie odbywał się w następujących salach:

 1. W dwóch salach lekcyjnych w nowej części hali sportowej:
  • sala egzaminacyjna nr 3: uczniowie o kodach A01 – A05, A07 – A10;
  • sala egzaminacyjna nr 4: uczniowie o kodach A13- A17, A19 – A20, C19.
  Wejście główne do hali sportowej.
 2. Sala egzaminacyjna nr 5 (s. 33): uczniowie o kodach B01, B03, B05 – B06, B08 – B13, B17, C20. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 3. Sala egzaminacyjna nr 6 (s. 34b): uczniowie o kodach B14 – B15, B18, C01 – C08, C18. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 4. Sala egzaminacyjna nr 7 (s. 11): uczniowie o kodach C09 – C16. Wejście główne do budynku szkoły.
 5. Sala egzaminacyjna nr 8 (s. 10): uczniowie o kodach A06, A11, A18, B02, B04, B16 – B17, B19. Wejście główne do budynku szkoły.
 6. Sala egzaminacyjna nr 9 (s. 9): uczeń A12. Weście główne do budynku szkoły.
 7. Sala egzaminacyjna nr 10 (s. 8): uczeń B07. Wejście główne do budynku szkoły.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają Sali egzaminacyjnej.

Powodzenia.

Zwiększ czcionkę