Matematyczna krzyżówka z życzeniami!

Matematyczna krzyżówka z życzeniami!

Układanie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych jest jednym z pomysłów na urozmaicenie lekcji matematyki zwłaszcza teraz – w tym nietypowym dla wszystkich czasie. Dzieci nie nudzą się, a jednocześnie uczą się… W ten sposób łatwiej i szybciej przyswajają, utrwalają matematyczne pojęcia, nazwy i definicje. Dla swoich kolegów, koleżanek ze szkoły, uczniowie klas piątych przygotowali krzyżówki z hasłami świątecznymi, życząc Wszystkim: Wesołych Świąt!

Natomiast na poprawę humoru uczniowie klas szóstych „zmalowali” symetryczną pisankę:

Nauczyciel matematyki
Edyta Herbut

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Czytaj więcej…

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Drodzy ósmoklasiści!

Od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku przeprowadzimy przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz OKE w Krakowie próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Wszystkie niezbędne materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE i OKE w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Mam nadzieję, że wszyscy nasi uczniowie wezmą udział w egzaminie próbnym. Przygotowania trwają i wiem, że robicie duże postępy. Mimo, że warunki są szczególne, to postarajmy się wspólnie zmierzyć z wyzwaniami. Wspierajmy się nawzajem – Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły. Razem zdamy wszystkie Egzaminy – te najważniejsze i najtrudniejsze – z naszego życia, i te szkolne, które wymagają wiedzy naukowej, umiejętności i kompetencji kształconych przez wszystkie lata dotychczasowej edukacji.

Informacja dla uczniów

Więcej informacji na stronie

       Pozdrawiam serdecznie
             Bożena Rygiel

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Nowe regulacje prawne ułatwią naukę na odległość

Gmina Ropczyce użyczy uczniom i nauczycielom sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość (dotyczy tych, którzy takim nie dysponują). Komputery czy laptopy zostaną wypożyczone bezpłatnie na zasadzie umowy cywilnej na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych o pilny kontakt z wychowawcą klasy (szczególnie klas ósmych, którzy przygotowują się do egzaminu), a nauczycieli – z wicedyrektor szkoły.

Diagnoza potrzeb pozwoli określić szczegółowo ilość i rodzaj sprzętu dla naszej szkoły, który ułatwiłby zdalne nauczanie. W dniu 30 marca br. złożę zamówienie do organu prowadzącego.

                                                                                              Bożena Rygiel

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Drodzy Rodzice!

Z dniem 25 marca 2020 roku wchodzi w życie Rozporządzenie MEN sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tj. do 10 kwietnia 2020 roku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy dają teraz podstawę do określenia przez szkołę sposobu prowadzenia nauczania na odległość, a także zasady oceniania uczniów.

Od wychowawców otrzymacie Państwo informacje odpowiadające na pytania:

– w jakiej formie w danej klasie realizowane będzie nauczanie zdalne (inaczej w klasach 1 – 3, inaczej w 4 – 8);

– kiedy i kto będzie kontaktował się z uczniami i rodzicami – najczęściej to będzie wychowawca, może być nauczyciel przedmiotu, jeśli będzie taka konieczność;

– jaki jest harmonogram realizacji zajęć/aktywności,

– o termin i formę przesyłania ewentualnych prac wykonanych przez ucznia;

– o termin i formę indywidualnych konsultacji wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie;

– o sposobach monitorowania postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach(przede wszystkim ocenianie kształtujące i samoocena, udzielanie informacji zwrotnej);

– o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnościami – otrzymają materiały, które będą mogły wykorzystać przy pomocy rodziców.

Organizując pracę uczniów będziemy pamiętać o:

  • równomiernym obciążeniu uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowaniu zajęć w każdym dniu,
  • możliwościach psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączeniu przemiennego kształcenia – z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczeniach wynikających ze specyfiki zajęć.

W obecnej sytuacji nie jest możliwa normalna realizacja podstawy programowej. Nauczyciele będą ograniczać treści kształcenia na rzecz rozwijania umiejętności. Więcej nie znaczy lepiej. Ustawodawca dał szkołom prawo modyfikacji programu nauczania, a tym samym doboru treści, kolejności realizowanego materiału, form i metod pracy.

Bożena Rygiel

Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

  1. Informujemy, że zakończył się nabór kandydatów do klasy 1 i oddziału przedszkolnego. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Zgodnie z harmonogramem od 25.03.2020 r. do 27.03.2020 r. oczekujemy potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy 1. Ze względu na szczególne okoliczności prosimy w tych dniach tylko o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 17 22 18 419). Dokumentację papierową uzupełnimy w późniejszym terminie.
  2. W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem decyzją Burmistrza Ropczyc do 30 kwietnia 2020 roku został  przesunięty termin płatności za korzystanie uczniów z wyżywienia w stołówce szkolnej.
DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

W związku z licznymi wątpliwościami na temat zdalnego nauczania musimy wszyscy – Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice dać sobie czas, aby nauczyć się nowego sposobu pracy.  To dla nas wyzwanie i tego nie wypracujemy w dwa dni. Nikt nie był przygotowany na ten scenariusz wydarzeń.

Drodzy Uczniowie!

Nauczyciele przygotowują dla Was ofertę do samokształcenia i samodoskonalenia. Chcą Was wspierać w tej nadzwyczajnej sytuacji.  Starają się motywować i aktywizować Was do rozwijania zainteresowań, powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności. Otrzymujecie przez e-dziennik i inne komunikatory ciekawe źródła informacji z różnych przedmiotów – linki do stron internetowych i aplikacji oraz wskazówki do pracy własnej – z podręcznikiem, ćwiczeniami, lekturą itp. Jeśli uznacie, że zbyt dużo tych propozycji, to nic się nie stanie, jeśli je odłożycie na później… W pierwszej kolejności uczcie się tego, co najbardziej lubicie i co Was interesuje. Rozwijajcie swoje pasje! A przede wszystkim pamiętajcie, by dbać o zdrowie, ruszać się i dobrze odżywiać. Nie dać się żadnym wirusom! 

Drodzy Rodzice!

Dzieci potrzebują dzisiaj przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, Waszej bliskości i miłości. W tym czasie nauka naprawdę nie jest najważniejsza. Troska o zdrowie własne i najbliższych powinna stać się priorytetem. Oczywiście czujecie się odpowiedzialni w tym momencie za organizację nauki domowej. Rozumiemy, że wielu rodziców wykonuje swoje obowiązki służbowe w pracy świadczonej poza domem i pracy zdalnej, co wpływa na ograniczenie czasu nadzoru nad dzieckiem. Mamy świadomość, że mogą być utrudnienia w dostępie do komputera i Internetu w warunkach domowych. Dlatego tym bardziej bądźmy dla siebie wyrozumiali i wspierajmy się nawzajem. Razem dzielnie przejdziemy przez ten trudny okres.

Drodzy Nauczyciele!

Wiem, że przyświecają Wam dobre intencje i chcecie, by Wasi uczniowie efektywnie spędzali czas wolny od zajęć szkolnych. Proszę jednak o przemyślane działania i umieszczanie dzieciom poleceń realnych do wykonania w obecnej sytuacji. Do czasu wydania rozporządzenia przez MEN o realizacji podstawy programowej w systemie zdalnym proszę zakres zadań dla uczniów konsultować między sobą w zespołach klasowych. Umieszczajcie takie zadania, które dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać. Praca ucznia w domu nie może być realizacją nowego materiału podstawy programowej, lecz powtarzaniem i utrwalaniem.  Warto bazować na zainteresowaniach uczniów. Pamiętajmy, że w rodzinach są różne sytuacje (trudne warunki lokalowe, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność ucznia), które mogą negatywnie wpływać na naukę dziecka w domu. Doceniam Państwa starania i kreatywność. Życzę Państwu dużo zdrowia i pozytywnej energii na ten trudny dla wszystkich czas.           

Lekcje na żywo

Lekcje na żywo

Zapraszamy chętnych uczniów na lekcje live przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Prowadzą je nauczyciele ze studia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Jeśli ktoś nie zdąży, można je odtworzyć.

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA ÓSMOKLASISTÓW

Wtorek (17 marca)

godz. 9.00- 9.30 – matematyka (prowadzi Anna Berent)

godz. 10.00- 10.30 – matematyka (prowadzi Anna Berent)

godz. 11.00- 11.30 – język angielski (prowadzi Aleksandra Kowalska)

Środa (18 marca)

godz. 9.00- 9.30 – język angielski (prowadzi Aleksandra Kowalska)

godz. 11.00- 11.30 – matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)

Czwartek (19 marca)

godz. 9.00- 9.30 – matematyka (prowadzi Anna Berent)

godz. 10.00-10.30 – matematyka (prowadzi Anna Berent)

Piątek (20 marca)

godz. 9.00-9.30 – język angielski (prowadzi Aleksandra Kowalska)

godz. 11: 00-11: 30 – matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)

Zwiększ czcionkę