INFORMACJA

INFORMACJA

W porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły ogłasza się przerwę wakacyjną w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach ze względu na planowane remonty.

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w roku szkolnym 2019/2020 po wielomiesięcznych staraniach zdobyła CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW
Otrzymany certyfikat jest zarówno nagrodą, jak i najwyższym odznaczeniem przyznawanym placówkom aktywnie wspierającym czytelnictwo.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak prestiżowego tytułu serdecznie dziękujemy: uczniom, dyrekcji szkoły, nauczycielom języka polskiego, wychowawcom klas i rodzicom.
Zaszczytne wyróżnienie jest dla nas wszystkich nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju zainteresowań czytelniczych.


Szkolni koordynatorzy akcji
I. Stępak, M. Ślusarczyk

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Życzymy spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, żywiąc nadzieję, że zbliżające się wakacje pozwolą na odpoczynek od codziennych obowiązków i przyniosą ze sobą tak potrzebną stabilizację i nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy w murach naszej szkoły w warunkach tradycyjnego modelu nauczania.

Zdrowych i spokojnych wakacji!

Z wyrazami szacunku i sympatii
Dyrekcja Szkoły

Strach ma wielkie oczy

Strach ma wielkie oczy

Uczniowie klasy 1c wspólnie z rodzicami w czasie zdalnych zajęć oswajali lęki.  Rodzice wcześniej wyrazili potrzebę takich zajęć w związku z epidemią koronawirusa, poznali źródła lęku u dzieci i sposoby łagodzenia tych stanów oraz sposobów przezwyciężania ich u dzieci.
Każda praca została omówiona z dzieckiem i rodzicem.
Zajęcia były bardzo efektywne, a prace dzieci do obejrzenia w galerii.

Galeria…

                                                                      Maria Sąsiadek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, tj. 26 czerwca br. klasy I, II, IV, V, VI, VII oraz oddział przedszkolny spotkają się online z wychowawcami na G Meet.

Świadectwa w tym dniu odbiorą w trzech turach tylko uczniowie kończący szkołę –klasy: 8a – o godz. 9.00, 8b – o godz. 10.00, 8c – o godz. 11.00 oraz klasy trzecie, kończące I etap edukacyjny: 3a –  o godz.17.00, 3b – o godz. 14.30, 3c – o godz. 16.00.

Miejsce rozdania świadectw do uzgodnienia wychowawcy z rodzicami – hala sportowa, szkolne boisko lub budynek B.

Pozostałym klasom świadectwa wydane zostaną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub w razie konieczności – podczas wakacji (termin do uzgodnienia z sekretariatem szkoły pod nr tel. 17 221 84 19).

Przypominamy, że na terenie szkoły wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Pamiętać należy o zachowaniu dystansu  2 m oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

#GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

#GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

Serdecznie dziękujemy Centrum Kultury w Ropczycach za nominację.

Oczywiście wyzwanie przyjmujemy i nominujemy:
– Akrobatyka Ropczyce
– Akademia Tenisa Stołowego BINGO
– Rada Rodziców SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.

Przypominamy, że nominowani mają za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać filmik, a następnie umieścić go na swojej stronie w ciągu 48 godzin.

 • Osoby, które wykonają zadanie, wpłacają minimum 5 zł.
 • Osoby, które zadania nie wykonają – minimum 10 zł.


Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/gaszynchallengedaria

Serdeczne pozdrawiamy maleńką Darię, dla której realizujemy to wyzwanie i życzymy dużo zdrowia.

Film

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Z radością informujemy, że nasi uczniowie doskonale spisali się w etapie finałowym „Wielkiej Ligi Czytelników” .
To wyjątkowa grupa czytelników, która perfekcyjnie opanowała znajomość treści książek konkursowych i uzyskała następujące tytuły:
Mistrza Powiatu:
Nikola Sypień (5C)
Bartłomiej Zgardziński (3B)
Klaudia Saletnik (5C)

I Wicemistrza Powiatu:
Julia Gawor (6A)
Dominika Rymut (3A)

II Wicemistrza Powiatu:
Szymon Koziński (3B)

Gratulujemy wysokich osiągnięć wynikających z miłości do książek i życzymy kolejnych sukcesów.

Irena Stępak

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki ochronnej, zachowania bezpiecznego odstępu w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej (co najmniej 1,5 m) oraz konieczności dezynfekowania rąk po wejściu do szkoły. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Egzamin z języka polskiego i matematyki będzie odbywał się w hali sportowej oraz sali 33. Uczniowie  wchodzą do wyznaczonego miejsca według ustalonego harmonogramu:

 1. Wejście główne do budynku szkoły – uczniowie o kodach: A06, A11, A12, A18, B02, B04, B07, B16, B17, B19.
 2. Wejście główne do hali sportowej – uczniowie klasy 8a – A01 – A05, A07 – A10, A13 – A17, A19 – A21.
 3. Wejście do hali sportowej od strony boiska asfaltowego – B01, B03, B05 – B06, B08 – B15, B18, C01 – C04.
 4. Wejście do hali sportowej od strony osiedla – C05 – C20.

Egzamin z języka angielskiego będzie odbywał się w następujących salach:

 1. W dwóch salach lekcyjnych w nowej części hali sportowej:
  • sala egzaminacyjna nr 3: uczniowie o kodach A01 – A05, A07 – A10;
  • sala egzaminacyjna nr 4: uczniowie o kodach A13- A17, A19 – A20, C19.
  Wejście główne do hali sportowej.
 2. Sala egzaminacyjna nr 5 (s. 33): uczniowie o kodach B01, B03, B05 – B06, B08 – B13, B17, C20. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 3. Sala egzaminacyjna nr 6 (s. 34b): uczniowie o kodach B14 – B15, B18, C01 – C08, C18. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 4. Sala egzaminacyjna nr 7 (s. 11): uczniowie o kodach C09 – C16. Wejście główne do budynku szkoły.
 5. Sala egzaminacyjna nr 8 (s. 10): uczniowie o kodach A06, A11, A18, B02, B04, B16 – B17, B19. Wejście główne do budynku szkoły.
 6. Sala egzaminacyjna nr 9 (s. 9): uczeń A12. Weście główne do budynku szkoły.
 7. Sala egzaminacyjna nr 10 (s. 8): uczeń B07. Wejście główne do budynku szkoły.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają Sali egzaminacyjnej.

Powodzenia.

Informacje przed zakończeniem roku szkolnego

Informacje przed zakończeniem roku szkolnego

 1. W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą w dniach 16, 17 i 18 czerwca – na podstawie zmian w przepisach prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Ustalone na początku roku szkolnego dni wolne zostały zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 22 maja br. i przeznaczone na dni, w których w szkole odbędą się egzaminy ósmoklasistów.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało podpisane. Na jego podstawie do 26 czerwca br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
 3. Termin odbioru świadectw – do uzgodnienia z rodzicami. Propozycja ze strony szkoły jest taka, aby w dniu 26 czerwca br. świadectwa odbierali uczniowie ósmych klas, którym świadectwa będą potrzebne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – według grafiku grupy uczniów i wychowawca w hali sportowej (lub na szkolnym placu) – od 9.00 do 9.45 klasa 8a, od 10.00 do 10.45 klasa 8b, od 11.00 do 11.45 klasa 8c. Według wypracowanej procedury w lipcu br. absolwenci szkoły odbiorą też zaświadczenia o wyniku egzaminu.  W odniesieniu do młodszych uczniów – uroczystość osobistego rozdawania i odbierania świadectw można przenieść na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym. W ten sposób uniknie się kontaktów i narażania zdrowia, a świadectwa pozostaną w sejfie.
 4. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
Harmonogram zwrotu wypożyczonych podręczników

Harmonogram zwrotu wypożyczonych podręczników

Dzień Godzina Klasa
08.06 (poniedziałek) 9:00 3A
08.06 11:00 7B
09.06 (wtorek) 9:00 5B
09.06 11:00 7C
09.06 13:00 6C
10.06 (środa) 11:00 7A
10.06 12:00 8C
15.06 (poniedziałek) 9:00 8A
15.06 10:00 3C
15.06 11:00 6B
16.06 (wtorek) 9:15 5C
16.06 10:00 3B
16.06 11:30 4A
16.06 11:30 4B
17.06 (środa) 10:00 6A
17.06 11:00 5A
19.06 (piątek) 10:00 8B

Uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej będą zwracać podręczniki na początku września.

Nauczyciele bibliotekarze

Zwiększ czcionkę